Nickname Davincy1202

Tôi nghiền mấy trò này lắm mà cũng chơi ở nhiều web rồi, nhưng chơi ở CAt368 là thấy ưng nhất, cực kỳ chuyên nghiệp.