Nickname Yeetangsig0117

Tặng đội CSKH của CAt368 10 sao luôn nha, hôm trước họ giải quyết vấn đề trong phút mốt luôn.